Lucka 24
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 23
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 22
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 21
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 20
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 19
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 18
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 17
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.
Idag är det tre ganska kända klubbar. Därför har jag valt ut de klubbmärken som användes för cirka 100 år sedan.

Lucka 16
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 15
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 14
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 13
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.
Sista klubbmärket är väldigt svårt. En ledtråd är att tänka på vilken dag det är idag.

Lucka 12
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 11
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 10
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 9
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 8
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 7
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 6
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 5
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 5! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 4
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 4! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 3
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 3! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 2
 

Här kommer de tre nästa klubbmärkena i Lucka 2! De är A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.

Lucka 1
 

Här kommer de tre första klubbmärkena! De kommer alltid att vara A. Svensk. B. Engelsk och C. Övriga världen.