24:e juni

NAMNSDAG

Johannes Döparens dag:
Dagen firas till minne att den bibliska personen Johannes Döparen ska ha blivit född denna dag, exakt på dagen ett halvår före Jesu födelse den 25 december.

VIP födda den 24:e juni

Några andra som också är födda den 24:e juni

1947 – Peter Weller,
A
merikansk skådespelare. Mest känd är han för sin roll som Robocop i filmen med samma namn från 1987.

Några i musikens värld som är födda den 24:e juni

1941 – Sylvia Lindenstrand,
Svensk operasångerska (mezzosopran). Hon utnämndes 1983 till hovsångerska.
¤ Anne-Lie Rydé & Sylvia Lindenstrand: I know him so well (& Benny Andersson)

1942 – Bruce Johnston, 
Amerikansk musiker. Han gick 1965 med i gruppen Beach Boys som ersättare för Glen Campbell, som i sin tur tillfälligt ersatt Brian Wilson.   ¤ Rendezvous

Några kända personer som avled den 24:e juni

1923  Edith Södergran dog 31 år gammal av tuberkolos. Hon var en finlandssvensk poet. Hon debuterade vid 24 års ålder med diktsamlingen Dikter (1916) och hon hann sammanlagt med att ge ut fyra diktsamlingar.

1991  Nils Ahlroth dog 71 år gammal. Han var en svensk skådespelare, komiker och revyartist. Han blev välkänd och folkkär för sin roll som fastighetsskötare i TV-serien N.P. Möller, som sändes i flera omgångar från 1972 till 1980.

Today in history 24:e juni

Några händelser som inträffat den 24:e juni

1687
 

RASET SOM BILDAR STORA STÖTEN INTRÄFFAR I FALUN.


  Ett gigantiskt ras inträffar i Stora kopparberget i Falun i Dalarna och bildar ett hål som är 95 meter djupt och 1,5 kilometer i omkrets. Hålet, som har uppstått på grund av flera århundradens intensiv kopparbrytning och att man planlöst har brutit nya orter, får sedermera namnet Stora Stöten. Mirakulöst nog omkommer eller skadas inte en enda människa, eftersom raset inträffar på midsommardagen, vilken tillsammans med juldagen den 25 december är den enda dag på året då samtliga gruvarbetare är lediga.

1812
 

NAPOLEONS FÄLTTÅG MOT RYSSLAND INLEDS.


  Den franske kejsaren Napoleon I inleder klockan sex på morgonen sitt stora fälttåg mot Ryssland, genom att låta sina styrkor på 685 000 man korsa floden Njemen i Litauen, som då utgör gränsflod mellan den franska och ryska imperierna. Napoleons officiella anledningar till invasionen är dels att tvinga den ryske tsaren Alexander I att ansluta sig till den franska kontinentalblockaden mot Storbritannien, dels att förhindra en rysk invasion av Polen. Fälttåget, som pågår i ett halvår, blir emellertid en vändpunkt i de pågående Napoleonkrigen, eftersom fransmännen visserligen når ända till Moskvas förorter, men den stora armén blir reducerad till en bråkdel av sin föregående storlek och fransmännen tvingas till ett snöpligt återtåg, dels på grund av att ryssarna tillämpar den brända jordens taktik, dels på grund av att den kommande vintern blir en av de strängaste i mannaminne, vilket de franska trupperna inte är förberedda för.

1921

 

NATIONERNAS FÖRBUND BESTÄMMER ATT ÅLAND SKA TILLHÖRA FINLAND.


 Nationernas förbund (NF) beslutar att ögruppen Åland ska tillhöra Finland. Vid freden i Fredrikshamn 1809 har Ålandsöarna tillfallit Ryssland, men ålänningarna själva har hela tiden räknat sig som ”sverigesvenskar”. I samband med Finlands självständighet från Ryssland 1917 har åländska krafter därför börjat verka för, att Åland åter ska bli en del av Sverige och den svenska riksdagen har stött ett åländskt krav på att ögruppens innevånare ska få folkomrösta om vilket land de vill tillhöra. Den finländska senaten har emellertid sagt nej till en sådan folkomröstning, med hänvisning till att Åland ska förbli en del av Finland. Därmed har man hänskjutit frågans lösning först till fredskonferensen i Versailles 1919 och därefter till det nybildade NF, som denna dag alltså avgör från till Finlands fördel, men med förbehållet att Ålands svenska språk och kultur ska respekteras och att öarna ska förblir avmilitariserade (som under den ryska tiden), vilket kommer att kallas Ålandsmodellen och blir prejudikat för framtida internationella gränskonflikter. På grund av att ögruppen inte blir svensk förblir det politiska läget mellan Sverige och Finland spänt under resten av 1920-talet.