Så här var jag klädd under september månad 2016 och varför.