OKTOBERs klädsel

Så här var jag klädd under oktober månad 2016 och varför.