Så här var jag klädd under mars månad 2016 och varför.