Så här var jag klädd under maj månad 2016 och varför.