Så här var jag klädd under juli månad 2016 och varför.