DECEMBERs klädsel

Så här var jag klädd under december månad 2016 och varför.