Så här var jag klädd under augusti månad 2016 och varför.