Så här var jag klädd under april månad 2016 och varför.